minko school boss blog.jpg

Има и нещо много по-важно.

И това си ТИ,ТИ и ТВОЯТА история, ТВОИТЕ цели.